SB 0170

12.0013.00

חרוזי ונציה שמיוצרים בצכיה.

כל עבודה עם חוט ומחט כוללת חרוזים כאלה.

החרוזים הם במידה 6ֻֻ/0 הגדולים ביותר .הקטנים ביותר 11/0

משקל אין מידע
מידה

10/0, 8/0, 6/0

Shopping Cart