סברובסקי / Swarovski >>> תליוני סברובסקי 6049
 6228
 6428
 6620
 6621
 6650
 6656
 6670
 6680
 6704
 6714
 6721
 6722
 6723
 6735
 6744
 6754
   spacer
spacerspacer

S6735 26X16mm 214
S6735 26X16mm 214
 ₪21.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 228
S-6228 10mm 228
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 229
S-6228 10mm 229
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 214
S-6228 10mm 214
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 206
S-6228 10mm 206
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 211
S-6228 10mm 211
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 202
S-6228 10mm 202
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 285
S-6228 10mm 285
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 266
S-6228 10mm 266
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6721 red magma 28mm
S6721 red magma 28mm
 ₪32.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6735 26X16mm CAB
S6735 26X16mm CAB
 ₪21.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 203
S-6228 10mm 203
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6735 26X16mm 203
S6735 26X16mm 203
 ₪21.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6721 GSHA
S6721 GSHA
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6721 CAB
S6721 CAB
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6721 aquamarine 202
S6721 aquamarine 202
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6721 indicolite 379
S6721 indicolite 379
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6721 light amethyst 212 16mm
S6721 light amethyst 212 16mm
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6721 peridot 214 20mm
S6721 peridot 214 20mm
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6721 Crystal
S6721 Crystal
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm CAB
S-6228 10mm CAB
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6735 26X16mm C
S6735 26X16mm C
 ₪21.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 371
S-6228 10mm 371
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm silver night
S-6228 10mm silver night
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm bermuda blue
S-6228 10mm bermuda blue
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm vitrail light
S-6228 10mm vitrail light
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm vitrail mudium
S-6228 10mm vitrail mudium
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm heliotrope
S-6228 10mm heliotrope
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 204AB
S-6228 10mm 204AB
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 502AB
S-6228 10mm 502AB
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm C
S-6228 10mm C
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm jet
S-6228 10mm jet
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 291
S-6228 10mm 291
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 215
S-6228 10mm 215
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 205
S-6228 10mm 205
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 212
S-6228 10mm 212
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 234
S-6228 10mm 234
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 208
S-6228 10mm 208
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 227
S-6228 10mm 227
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 542
S-6228 10mm 542
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 209
S-6228 10mm 209
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 223
S-6228 10mm 223
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 289
S-6228 10mm 289
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6721 bermuda blue 28mm
S6721 bermuda blue 28mm
 ₪51.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-6228 10mm 539
S-6228 10mm 539
 ₪2.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6754 CRYSTAL 18mm
S6754 CRYSTAL 18mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6049 CAB 20mm
S6049 CAB 20mm
 ₪20.40 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6049 crystal 30mm
S6049 crystal 30mm
 ₪44.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6049 crystal 20mm
S6049 crystal 20mm
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6656 aquamarine 27mm
S6656 aquamarine 27mm
 ₪29.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6656 tanzanite 19mm
S6656 tanzanite 19mm
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6754 amethyst 204 18mm
S6754 amethyst 204 18mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6754 jonquil 213 18mm
S6754 jonquil 213 18mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6754 aquamarine 202 18mm
S6754 aquamarine 202 18mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6754 light rose 223 18mm
S6754 light rose 223 18mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6754 peridot 214 18mm
S6754 peridot 214 18mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6754 GSHA 18mm
S6754 GSHA 18mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6704 CAB
S6704 CAB
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6754 violet 371 18mm
S6754 violet 371 18mm
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 jonquil 213
S6744 jonquil 213
 ₪4.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6621 silver night 18mm
S6621 silver night 18mm
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6650 black diamond 22m
S6650 black diamond 22m
 ₪27.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6620 crystal 20mm
S6620 crystal 20mm
 ₪14.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6670 gsha 18mm
S6670 gsha 18mm
 ₪15.40 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6621 Jet 28mm
S6621 Jet 28mm
 ₪29.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 aquamarine- 202
S6744 aquamarine- 202
 ₪4.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6620 CAB 20mm
S6620 CAB 20mm
 ₪14.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6650 peridot 22m
S6650 peridot 22m
 ₪27.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6670 light rose (223) 18mm
S6670 light rose (223) 18mm
 ₪15.40 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6670 gsha 24mm
S6670 gsha 24mm
 ₪22.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6621 moonlight 28mm
S6621 moonlight 28mm
 ₪29.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6620 GSHA 20mm
S6620 GSHA 20mm
 ₪14.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6650 crystal 22m
S6650 crystal 22m
 ₪27.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 light rose 223
S6744 light rose 223
 ₪4.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6670 copper 24mm
S6670 copper 24mm
 ₪22.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6621 red magma 28mm
S6621 red magma 28mm
 ₪29.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6620 copper 20mm
S6620 copper 20mm
 ₪14.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 light siam 227
S6744 light siam 227
 ₪4.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6650 jet 22m
S6650 jet 22m
 ₪27.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6621 silver shadow 28mm
S6621 silver shadow 28mm
 ₪29.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6650 GSHA 22m
S6650 GSHA 22m
 ₪27.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 peridot 214
S6744 peridot 214
 ₪4.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6620 silver shade 30mm
S6620 silver shade 30mm
 ₪26.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6650 SSHA 22m
S6650 SSHA 22m
 ₪27.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 JET
S6744 JET
 ₪4.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 crystal
S6744 crystal
 ₪4.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 GSHA
S6744 GSHA
 ₪4.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 violet- 371 14mm
S6744 violet- 371 14mm
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 amethyst- 204 14mm
S6744 amethyst- 204 14mm
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S6744 CAB
S6744 CAB
 ₪6.50 

spacer


 

 

   
סברובסקי / Swarovski
צכי - Czech
יפני / Japanese
פנינים
עוד חרוזים...
אבנים טבעיות וצדפים
גולדפילד וכסף
מוצרים נלווים
סוגרים ומתכות
כלי עבודה
כלי תפירה
ערכה להכנת תכשיט
תכשיטים מוכנים
  

חדשות האתר

ברוכים הבאים
לאתר החדש.

צור קשר

spacer
דף הבית   |  החנות   |   אודות   |  מבצעים   |   הדרכות וחוגים   |  חלומות   |   מועדון לקוחות   |  צור קשר

^ חזרה למעלה


מסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz