יפני / Japanese >>> דליקה DBM 10/0
 DB 11/0
 דליקה 11/0 TOHO
   spacer
spacerspacer

מוצר חדש 61459117
מוצר חדש 61459117
 ₪.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DBM27 4g
DBM27 4g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-DB-558 4g
TO-DB-558 4g
 ₪18.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-DB-248 5g
TO-DB-248 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-DB-55 5g
TO-DB-55 5g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM1 5g
DBM1 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-351 5g
DB-351 5g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM2 5g
DBM2 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-51 5g
DB-51 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-DB-81 5g
TO-DB-81 5g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-202 5g
DB-202 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM3 5g
DBM3 5g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-DB-83 5g
TO-DB-83 5g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-DB-162 5g
TO-DB-162 5g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-231 5g
DB-231 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM4 5g
DBM4 5g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM5 5g
DBM5 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-201 5g
DB-201 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-200 5g
DB-200 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM10 5g
DBM10 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-DB-264 5g
TO-DB-264 5g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-42 4g
DB-42 4g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM11 5g
DBM11 5g
 ₪17.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-DB-557 3g
TO-DB-557 3g
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-410 3g
DB-410 3g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM12 4g
DBM12 4g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM21 4g
DBM21 4g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-31 3g
DB-31 3g
 ₪36.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-34 3g
DB-34 3g
 ₪33.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM22 4g
DBM22 4g
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-33 3g
DB-33 3g
 ₪35.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM23 4g
DBM23 4g
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM22L 4g
DBM22L 4g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-433 3g
DB-433 3g
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM27 4g
DBM27 4g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM29 4g
DBM29 4g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1152 3g
DB-1152 3g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM31 3g
DBM31 3g
 ₪30.00 

   spacer
spacerspacer

DB-1834 3g
DB-1834 3g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM34 3g
DBM34 3g
 ₪29.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-389 5g
DB-389 5g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1153 3g
DB-1153 3g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM37 4g
DBM37 4g
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-230 3g
DB-230 3g
 ₪36.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM38 3g
DBM38 3g
 ₪32.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM41 5g
DBM41 5g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM42 5g
DBM42 5g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-551 3g
DB-551 3g
 ₪24.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM44 5g
DBM44 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-211 5g
DB-211 5g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM45 5g
DBM45 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-203 5g
DB-203 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-883 5g
DB-883 5g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM47 5g
DBM47 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM48 5g
DBM48 5g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-621 4g
DB-621 4g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-41 5g
DB-41 5g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM57 10g
DBM57 10g
 ₪11.00 

   spacer
spacerspacer

DB-114 4g
DB-114 4g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM58 5g
DBM58 5g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-630 4g
DB-630 4g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM62 5g
DBM62 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1158 3g
DB-1158 3g
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM84 10g
DBM84 10g
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1159 3g
DB-1159 3g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM89 5g
DBM89 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-254 4g
DB-254 4g
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM103 5g
DBM103 5g
 ₪13.00 

   spacer
spacerspacer

DB-613 5g
DB-613 5g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM106 5g
DBM106 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-26 3g
DB-26 3g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM114 5g
DBM114 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-21 3g
DB-21 3g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM146 5g
DBM146 5g
 ₪11.50 

   spacer
spacerspacer

DB-321 3g
DB-321 3g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM160 5g
DBM160 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-38 3g
DB-38 3g
 ₪36.00 

   spacer
spacerspacer

 DBM164 5g
DBM164 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2109 4g
DB-2109 4g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM166 5g
DBM166 5g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM170 3g
DBM170 3g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-340 4g
DB-340 4g
 ₪20.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2142 4g
DB-2142 4g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM172 5g
DBM172 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM173 5g
DBM173 5g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1051 3g
DB-1051 3g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM175 5g
DBM175 5g
 ₪10.50 

   spacer
spacerspacer

DB-118 5g
DB-118 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM180 5g
DBM180 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1731 5g
DB-1731 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM203 5g
DBM203 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM201 5g
DBM201 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-506 3g
DB-506 3g
 ₪36.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM204 5g
DBM204 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-40 3g
DB-40 3g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-612 4g
DB-612 4g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM207 5g
DBM207 5g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-460 3g
DB-460 3g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-22L 3g
DB-22L 3g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM211 5g
DBM211 5g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-22 3g
DB-22 3g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM214 5g
DBM214 5g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-322 3g
DB-322 3g
 ₪22.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM217 5g
DBM217 5g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-37 4g
DB-37 4g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM231 5g
DBM231 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-102 5g
DB-102 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM234 5g
DBM234 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1221 5g
DB-1221 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM249 5g
DBM249 5g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM254 4g
DBM254 4g
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM301 5g
DBM301 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-101 5g
DB-101 5g
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-505 3g
DB-505 3g
 ₪36.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM310 5g
DBM310 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM322 3g
DBM322 3g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-380 3g
DB-380 3g
 ₪19.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM323 5g
DBM323 5g
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-671 3g
DB-671 3g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM324 4g
DBM324 4g
 ₪18.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM325 4g
DBM325 4g
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-48 5g
DB-48 5g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM327 4g
DBM327 4g
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-828 4g
DB-828 4g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM351 5g
DBM351 5g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1454 5g
DB-1454 5g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM376 3g
DBM376 3g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM410 4g
DBM410 4g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2310 5g
DB-2310 5g
 ₪20.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-327 3g
DB-327 3g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM501 3g
DBM501 3g
 ₪32.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM602 5g
DBM602 5g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-3 5g
DB-3 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM362 5g
DBM362 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-27 4g
DB-27 4g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-458 3g
DB-458 3g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM622 5g
DBM622 5g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-125 3g
DB-125 3g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM624 5g
DBM624 5g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM625 5g
DBM625 5g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-11 3g
DB-11 3g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-605 4g
DB-605 4g
 ₪12.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM628 5g
DBM628 5g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-767 5g
DB-767 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM629 5g
DBM629 5g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-324 3g
DB-324 3g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM707 10g
DBM707 10g
 ₪15.00 

   spacer
spacerspacer

DB-1767 5g
DB-1767 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DBM158 5g
DBM158 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM723 5g
DBM723 5g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2131 4g
DB-2131 4g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM728 5g
DBM728 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM869 5g
DBM869 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM883 5g
DBM883 5g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-79 5g
DB-79 5g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-729 5g
DB-729 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM914 5g
DBM914 5g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-658 5g
DB-658 5g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM922 5g
DBM922 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2130 5g
DB-2130 5g
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-217 5g
DB-217 5g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 DBM1844 4g
DBM1844 4g
 ₪20.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1208 5g
DB-1208 5g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2132 4g
DB-2132 4g
 ₪14.00 

   spacer
spacerspacer

DB-301 5g
DB-301 5g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2316 4g
DB-2316 4g
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1003 4g
DB-1003 4g
 ₪17.00 

   spacer
spacerspacer

DB-85 5g
DB-85 5g
 ₪12.50 

   spacer
spacerspacer

DB-2 5g
DB-2 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-25 3g
DB-25 3g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1138 5g
DB-1138 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-216 5g
DB-216 5g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1763 5g
DB-1763 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-44 5g
DB-44 5g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1762 5g
DB-1762 5g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-832 5g
DB-832 5g
 ₪21.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1210 5g
DB-1210 5g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-377 3g
DB-377 3g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-59 5g
DB-59 5g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-135 3g
DB-135 3g
 ₪12.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-183 4g
DB-183 4g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-922 5g
DB-922 5g
 ₪12.00 

   spacer
spacerspacer

DB-250 5g
DB-250 5g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-694 5g
DB-694 5g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2140 5g
DB-2140 5g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-464 3g
DB-464 3g
 ₪16.00 

   spacer
spacerspacer

DB-610 5g
DB-610 5g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-609 5g
DB-609 5g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-312 5g
DB-312 5g
 ₪21.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-253 3g
DB-253 3g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-454 3g
DB-454 3g
 ₪15.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1312 5g
DB-1312 5g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-611 5g
DB-611 5g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-12 3g
DB-12 3g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1014 4g
DB-1014 4g
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2111 4g
DB-2111 4g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-1752 5g
DB-1752 5g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-800 5g
DB-800 5g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

DB-2118 5g
DB-2118 5g
 ₪14.00 

spacer
[1] [2]  >>


 

 

   
סברובסקי / Swarovski
צכי - Czech
יפני / Japanese
פנינים
עוד חרוזים...
אבנים טבעיות וצדפים
גולדפילד וכסף
מוצרים נלווים
סוגרים ומתכות
כלי עבודה
כלי תפירה
ערכה להכנת תכשיט
תכשיטים מוכנים
  

חדשות האתר

ברוכים הבאים
לאתר החדש.

צור קשר

spacer
דף הבית   |  החנות   |   אודות   |  מבצעים   |   הדרכות וחוגים   |  חלומות   |   מועדון לקוחות   |  צור קשר

^ חזרה למעלה


מסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz