יפני / Japanese >>> TOHO 15/0
 11/0
 8/0
 6/0
   spacer
spacerspacer

TO-25CF 9g 8/0
TO-25CF 9g 8/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-505 5g 15/0
TO-505 5g 15/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-45 5g 15/0
TO-45 5g 15/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-45 9g 15/0
TO-45 9g 15/0
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-45 9g 8/0
TO-45 9g 8/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-25CF 9g 11/0
TO-25CF 9g 11/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF557 9g 6/0
TO-PF557 9g 6/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-81 9g 8/0
TO-81 9g 8/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-27 9g 11/0
TO-27 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF558 9g 6/0
TO-PF558 9g 6/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-88 9g 8/0
TO-88 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-55 9g 15/0
TO-55 9g 15/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-32 9g 11/0
TO-32 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-81 5g 15/0
TO-81 5g 15/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-90 9g 8/0
TO-90 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-221 5g 6/0
TO-221 5g 6/0
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-27BD 9g 8/0
TO-27BD 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-45 9g 11/0
TO-45 9g 11/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-83 9g 15/0
TO-83 9g 15/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-27BDF 9g 8/0
TO-27BDF 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-49 9g 11/0
TO-49 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-84 9g 15/0
TO-84 9g 15/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-132 9g 8/0
TO-132 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-85 9g 15/0
TO-85 9g 15/0
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-55 9g 11/0
TO-55 9g 11/0
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-83 9g 11/0
TO-83 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-201 9g 8/0
TO-201 9g 8/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-88 9g 15/0
TO-88 9g 15/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-221 9g 8/0
TO-221 9g 8/0
 ₪19.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-84 9g 11/0
TO-84 9g 11/0
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-90 5g 15/0
TO-90 5g 15/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-85 9g 11/0
TO-85 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-132 5g 15/0
TO-132 5g 15/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-222 9g 8/0
TO-222 9g 8/0
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-221 5g 15/0
TO-221 5g 15/0
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-86 9g 11/0
TO-86 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-252 9g 8/0
TO-252 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-88 9g 11/0
TO-88 9g 11/0
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-294 9g 8/0
TO-294 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-222 5g 15/0
TO-222 5g 15/0
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-89 9g 11/0
TO-89 9g 11/0
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-504 9g 8/0
TO-504 9g 8/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-252 9g 15/0
TO-252 9g 15/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-332 5g 15/0
TO-332 5g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-90 9g 11/0
TO-90 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-508 9g 8/0
TO-508 9g 8/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-421 5g 15/0
TO-421 5g 15/0
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-121 9g 11/0
TO-121 9g 11/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-565 9g 8/0
TO-565 9g 8/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-127 9g 11/0
TO-127 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-508 5g 15/0
TO-508 5g 15/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-921 9g 8/0
TO-921 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-928 9g 8/0
TO-928 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-130 9g 11/0
TO-130 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-617 5g 15/0
TO-617 5g 15/0
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-131 9g 11/0
TO-131 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-989 9g 8/0
TO-989 9g 8/0
 ₪8.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-765 5g 15/0
TO-765 5g 15/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-132 9g 11/0
TO-132 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-928 9g 15/0
TO-928 9g 15/0
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-989FM 9g 8/0
TO-989FM 9g 8/0
 ₪8.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-990 9g 8/0
TO-990 9g 8/0
 ₪8.50 

   spacer
spacerspacer

TO-166CF 9g 11/0
TO-166CF 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-995 9g 15/0
TO-995 9g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-999 5g 15/0
TO-999 5g 15/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-995 9g 8/0
TO-995 9g 8/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-167BDF 9g 11/0
TO-167BDF 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-1703 5g 8/0
TO-1703 5g 8/0
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-180 9g 11/0
TO-180 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-989 5g 15/0
TO-989 5g 15/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2218 9g 8/0
TO-2218 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-201 9g 11/0
TO-201 9g 11/0
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2218 9g 15/0
TO-2218 9g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-221 5g 11/0
TO-221 5g 11/0
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2219 9g 8/0
TO-2219 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2219 9g 15/0
TO-2219 9g 15/0
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2224 9g 8/0
TO-2224 9g 8/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-222 5g 11/0
TO-222 5g 11/0
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2224 5g 15/0
TO-2224 5g 15/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-294 9g 11/0
TO-294 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2607F 9g 8/0
TO-2607F 9g 8/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2607F 5g 15/0
TO-2607F 5g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF551 9g 8/0
TO-PF551 9g 8/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-331 5g 11/0
TO-331 5g 11/0
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-406 9g 11/0
TO-406 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF557 9g 8/0
TO-PF557 9g 8/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-27BDF 9g 15/0
TO-27BDF 9g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF557F 9g 8/0
TO-PF557F 9g 8/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF551 5g 15/0
TO-PF551 5g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-421 9g 11/0
TO-421 9g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF553 5g 15/0
TO-PF553 5g 15/0
 ₪11.00 

   spacer
spacerspacer

TO-502 9g 11/0
TO-502 9g 11/0
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF558 9g 8/0
TO-PF558 9g 8/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF557 5g 15/0
TO-PF557 5g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF558F 9g 8/0
TO-PF558F 9g 8/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-504 9g 11/0
TO-504 9g 11/0
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-Y912 9g 8/0
TO-Y912 9g 8/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-505 9g 11/0
TO-505 9g 11/0
 ₪9.50 

   spacer
spacerspacer

TO-PF557F 5g 15/0
TO-PF557F 5g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF558 5g 15/0
TO-PF558 5g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-508 9g 11/0
TO-508 9g 11/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-567 5g 11/0
TO-567 5g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF558F 5g 15/0
TO-PF558F 5g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF562 5g 15/0
TO-PF562 5g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-617 9g 11/0
TO-617 9g 11/0
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-705 5g 11/0
TO-705 5g 11/0
 ₪8.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF567 5g 15/0
TO-PF567 5g 15/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF570 5g
TO-PF570 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-706 5g 11/0
TO-706 5g 11/0
 ₪8.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-708 5g 11/0
TO-708 5g 11/0
 ₪8.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-741 5g 11/0
TO-741 5g 11/0
 ₪9.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-825 9g 11/0
TO-825 9g 11/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-911 9g 11/0
TO-911 9g 11/0
 ₪6.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-917 9g 11/0
TO-917 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-920 9g 11/0
TO-920 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-921 9g 11/0
TO-921 9g 11/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-27BDF 9g 11/0
TO-27BDF 9g 11/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-922 9g 11/0
TO-922 9g 11/0
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-928 9g 11/0
TO-928 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-934 9g 11/0
TO-934 9g 11/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-937 9g 11/0
TO-937 9g 11/0
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-952 9g 11/0
TO-952 9g 11/0
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-954 9g 11/0
TO-954 9g 11/0
 ₪7.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-989 9g 11/0
TO-989 9g 11/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-990 9g 11/0
TO-990 9g 11/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-995 9g 11/0
TO-995 9g 11/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-999 9g 11/0
TO-999 9g 11/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-1207 5g 11/0
TO-1207 5g 11/0
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-1702 4g 11/0
TO-1702 4g 11/0
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-1703 4g 11/0
TO-1703 4g 11/0
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-1825 9g 11/0
TO-1825 9g 11/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2208 9g 11/0
TO-2208 9g 11/0
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2218 9g 11/0
TO-2218 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2219 9g 11/0
TO-2219 9g 11/0
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2224 9g 11/0
TO-2224 9g 11/0
 ₪6.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2605F 9g 11/0
TO-2605F 9g 11/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2607F 9g 11/0
TO-2607F 9g 11/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2637F 9g 11/0
TO-2637F 9g 11/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-2638F 9g 11/0
TO-2638F 9g 11/0
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF551 9g 11/0
TO-PF551 9g 11/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF553 9g 11/0
TO-PF553 9g 11/0
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF554 9g 11/0
TO-PF554 9g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF556 9g 11/0
TO-PF556 9g 11/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF557 9g 11/0
TO-PF557 9g 11/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF557F 9g 11/0
TO-PF557F 9g 11/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF558 9g 11/0
TO-PF558 9g 11/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF558F 9g 11/0
TO-PF558F 9g 11/0
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF560 9g 11/0
TO-PF560 9g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF562 9g 11/0
TO-PF562 9g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF564 9g 11/0
TO-PF564 9g 11/0
 ₪12.00 

   spacer
spacerspacer

TO-PF565 9g 11/0
TO-PF565 9g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF568 9g 11/0
TO-PF568 9g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF569 9g 11/0
TO-PF569 9g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF570 9g 11/0
TO-PF570 9g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-PF589 5g 11/0
TO-PF589 5g 11/0
 ₪8.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-Y307 9g 11/0
TO-Y307 9g 11/0
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-Y856F 4g 11/0
TO-Y856F 4g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-Y857F 4g 11/0
TO-Y857F 4g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-Y912 9g 11/0
TO-Y912 9g 11/0
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

TO-YPS0012 9g 11/0
TO-YPS0012 9g 11/0
 ₪10.50 


 

 

   
סברובסקי / Swarovski
צכי - Czech
יפני / Japanese
פנינים
עוד חרוזים...
אבנים טבעיות וצדפים
גולדפילד וכסף
מוצרים נלווים
סוגרים ומתכות
כלי עבודה
כלי תפירה
ערכה להכנת תכשיט
תכשיטים מוכנים
  

חדשות האתר

ברוכים הבאים
לאתר החדש.

צור קשר

spacer
דף הבית   |  החנות   |   אודות   |  מבצעים   |   הדרכות וחוגים   |  חלומות   |   מועדון לקוחות   |  צור קשר

^ חזרה למעלה


מסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz