צכי - Czech >>> SEED BEADS (ונציה צ'כית) 11/0
 10/0
 8/0
 6/0
 matubo 2/0
   spacer
spacerspacer

MTB63030-86805 5g
MTB63030-86805 5g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB47113 10/0 20g
SB47113 10/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

MTB63130-85001 5g
MTB63130-85001 5g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB97120 10/0 20g
SB97120 10/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

MTB53410-86805 5g
MTB53410-86805 5g
 ₪8.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB01640E 6/0 9g
SB01640E 6/0 9g
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB01640E 11/0 9g
SB01640E 11/0 9g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB01640 8/0 9g
SB01640 8/0 9g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59145 10/0 10g
SB59145 10/0 10g
 ₪16.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

MTB03000-86805 5g
MTB03000-86805 5g
 ₪7.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB00050 11/0 20g
SB00050 11/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0050 8/0 20g
SB0050 8/0 20g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0050 6/0 20g
SB0050 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0170 8/0 20g
SB0170 8/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0170 11/0 20g
SB0170 11/0 20g
 ₪14.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB11090 6/0 20g
SB11090 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0171 11/0 20g
SB0171 11/0 20g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0171 8/0 20g
SB0171 8/0 20g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0170 6/0 20g
SB0170 6/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0174 11/0 20g
SB0174 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0174 8/0 20g
SB0174 8/0 20g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0171 6/0 20g
SB0171 6/0 20g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0176 8/0 20g
SB0176 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0176 11/0 20g
SB0176 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB0174 6/0 20g
SB0174 6/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB2355 11/0 20g
SB2355 11/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB10140 6/0 20g
SB10140 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB03050 8/0 20g
SB03050 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB11140 6/0 20g
SB11140 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB10140 8/0 20g
SB10140 8/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB03050 11/0 20g
SB03050 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB10140 11/0 20g
SB10140 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB10140F 8/0 20g
SB10140F 8/0 20g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB13600 6/0 20g
SB13600 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB17050 6/0 20g
SB17050 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB11022 11/0 20g
SB11022 11/0 20g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB11090 8/0 20g
SB11090 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB18256 6/0 20g
SB18256 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB11140 8/0 20g
SB11140 8/0 20g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB11140 11/0 20g
SB11140 11/0 20g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB18303 6/0 20g
SB18303 6/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB18304 6/0 20g
SB18304 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB16090 8/0 20g
SB16090 8/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB13600 11/0 20g
SB13600 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB17020 8/0 20g
SB17020 8/0 20g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB16090 11/0 20g
SB16090 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB20060 6/0 20g
SB20060 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB17020 11/0 20g
SB17020 11/0 20g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB17050 8/0 20g
SB17050 8/0 20g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB21060 6/0 20g
SB21060 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB17050 11/0 20g
SB17050 11/0 20g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB23980 6/0 20g
SB23980 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB18303 8/0 20g
SB18303 8/0 20g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB37188 6/0 20g
SB37188 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB18304 8/0 20g
SB18304 8/0 20g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB18256 11/0 20g
SB18256 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB20010 8/0 20g
SB20010 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB18303 11/0 20g
SB18303 11/0 20g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB46102 6/0 20g
SB46102 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB18304 11/0 20g
SB18304 11/0 20g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB47010 6/0 20g
SB47010 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB20060 8/0 20g
SB20060 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB23980 8/0 20g
SB23980 8/0 20g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB20010 11/0 20g
SB20010 11/0 20g
 ₪11.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB47113 6/0 20g
SB47113 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB48102 6/0 20g
SB48102 6/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB27060 8/0 20g
SB27060 8/0 20g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB21060 11/0 20g
SB21060 11/0 20g
 ₪11.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB30030M 8/0 20g
SB30030M 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB49102 6/0 20g
SB49102 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB23980 11/0 20g
SB23980 11/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB50220 6/0 20g
SB50220 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB33050 8/0 20g
SB33050 8/0 20g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB27060 11/0 20g
SB27060 11/0 20g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB53230 6/0 20g
SB53230 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB37100 8/0 20g
SB37100 8/0 20g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB30030 11/0 20g
SB30030 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB33050 11/0 20g
SB33050 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB53410 6/0 20g
SB53410 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB37136 8/0 20g
SB37136 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB37100 11/0 20g
SB37100 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB58250 6/0 20g
SB58250 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59115 6/0 20g
SB59115 6/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB37128 11/0 20g
SB37128 11/0 20g
 ₪12.00 

   spacer
spacerspacer

SB37149 8/0 20g
SB37149 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB37188 8/0 20g
SB37188 8/0 20g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59135 6/0 20g
SB59135 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB37149 11/0 20g
SB37149 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB37154 11/0 20g
SB37154 11/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38050 8/0 20g
SB38050 8/0 20g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59155 6/0 20g
SB59155 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38118 8/0 20g
SB38118 8/0 20g
 ₪10.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB61010 6/0 20g
SB61010 6/0 20g
 ₪10.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB61017 6/0 20g
SB61017 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38050 11/0 20g
SB38050 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38185 8/0 20g
SB38185 8/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB61018 6/0 20g
SB61018 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38220 8/0 20g
SB38220 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38118 11/0 20g
SB38118 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38128 11/0 20g
SB38128 11/0 20g
 ₪10.60 

   spacer
spacerspacer

SB63020 6/0 20g
SB63020 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB63130 6/0 20g
SB63130 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB40010 8/0 20g
SB40010 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38149 11/0 20g
SB38149 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38185 11/0 20g
SB38185 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB68105 6/0 20g
SB68105 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB41010 8/0 20g
SB41010 8/0 20g
 ₪10.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB46010 8/0 20g
SB46010 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB78102 6/0 20g
SB78102 6/0 20g
 ₪10.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38220 11/0 20g
SB38220 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB46102 8/0 20g
SB46102 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB38828 11/0 20g
SB38828 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB83130 6/0 20g
SB83130 6/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB17020 6/0 20g
SB17020 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB47102 8/0 20g
SB47102 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB40010F 11/0 20g
SB40010F 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB47113 8/0 20g
SB47113 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB41010 11/0 20g
SB41010 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB58205 6/0 20g
SB58205 6/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB46010 11/0 20g
SB46010 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB48102 8/0 20g
SB48102 8/0 20g
 ₪10.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB46102 11/0 20g
SB46102 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB49102 8/0 20g
SB49102 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB47010 11/0 20g
SB47010 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB50060 8/0 20g
SB50060 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB51060 8/0 20g
SB51060 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB47102 11/0 20g
SB47102 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB47113 11/0 20g
SB47113 11/0 20g
 ₪13.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB53230 8/0 20g
SB53230 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB48102 11/0 20g
SB48102 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB53410 8/0 20g
SB53410 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB49102 11/0 20g
SB49102 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB57102 8/0 20g
SB57102 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB58205 8/0 20g
SB58205 8/0 20g
 ₪10.70 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB50150 11/0 20g
SB50150 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB58250 8/0 20g
SB58250 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59115 8/0 20g
SB59115 8/0 20g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB51060 11/0 20g
SB51060 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59155 8/0 20g
SB59155 8/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB53230 11/0 20g
SB53230 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59205 8/0 20g
SB59205 8/0 20g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB53410 11/0 20g
SB53410 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB63020 8/0 20g
SB63020 8/0 20g
 ₪10.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB57060 11/0 20g
SB57060 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB57102 11/0 20g
SB57102 11/0 20g
 ₪18.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB63130 8/0 20g
SB63130 8/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB65431 8/0 20g
SB65431 8/0 20g
 ₪15.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB58205 11/0 20g
SB58205 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB58250 11/0 20g
SB58250 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB78102 8/0 20g
SB78102 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59115 11/0 20g
SB59115 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59135 11/0 20g
SB59135 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB80010 8/0 20g
SB80010 8/0 20g
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB81016 8/0 20g
SB81016 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59195 11/0 20g
SB59195 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB59205 11/0 20g
SB59205 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB90090 8/0 20g
SB90090 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB60100 11/0 20g
SB60100 11/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB90120 8/0 20g
SB90120 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB93140 8/0 20g
SB93140 8/0 20g
 ₪11.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB61018 11/0 20g
SB61018 11/0 20g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB63130 11/0 20g
SB63130 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB93190 8/0 20g
SB93190 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB65431 11/0 20g
SB65431 11/0 20g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB93210 8/0 20g
SB93210 8/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB66010 11/0 20g
SB66010 11/0 20g
 ₪10.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB96090 8/0 20g
SB96090 8/0 20g
 ₪11.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB97120 8/0 20g
SB97120 8/0 20g
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB68105 11/0 20g
SB68105 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB78102 11/0 20g
SB78102 11/0 20g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB269700 8/0 20g
SB269700 8/0 20g
 ₪9.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB80010 11/0 20g
SB80010 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB81016 11/0 20g
SB81016 11/0 20g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB83130 11/0 20g
SB83130 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB90030 11/0 20g
SB90030 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB90090 11/0 20g
SB90090 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB91120 11/0 20g
SB91120 11/0 20g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB93140 11/0 20g
SB93140 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB93170 11/0 20g
SB93170 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB93190 11/0 20g
SB93190 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB93210 11/0 20g
SB93210 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB96030 11/0 20g
SB96030 11/0 20g
 ₪12.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB96090 11/0 20g
SB96090 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB97030 11/0 20g
SB97030 11/0 20g
 ₪13.90 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB97070 11/0 20g
SB97070 11/0 20g
 ₪12.60 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB97120 11/0 20g
SB97120 11/0 20g
 ₪13.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB98210 11/0 20g
SB98210 11/0 20g
 ₪14.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

SB269700 11/0 20g
SB269700 11/0 20g
 ₪11.00 

spacer


 

 

   
סברובסקי / Swarovski
צכי - Czech
יפני / Japanese
פנינים
עוד חרוזים...
אבנים טבעיות וצדפים
גולדפילד וכסף
מוצרים נלווים
סוגרים ומתכות
כלי עבודה
כלי תפירה
ערכה להכנת תכשיט
תכשיטים מוכנים
  

חדשות האתר

ברוכים הבאים
לאתר החדש.

צור קשר

spacer
דף הבית   |  החנות   |   אודות   |  מבצעים   |   הדרכות וחוגים   |  חלומות   |   מועדון לקוחות   |  צור קשר

^ חזרה למעלה


מסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz