סברובסקי / Swarovski >>> אבני שיבוץ סברובסקי 1088
 1122
 1201
 4120
 4127
 4139
 4227
 4327
 4439
 4610
 4627
 4727
 4737
 4827
   spacer
spacerspacer

S-4439 red magma
S-4439 red magma
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 peridot (214) 18x13mm
S4610 peridot (214) 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 siam (208) 18x13mm
S4610 siam (208) 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 aquamarine (202) 18x13mm
S4610 aquamarine (202) 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 emerald (205) 18x13mm
S4610 emerald (205) 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 crystal 18x13mm
S4610 crystal 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 jet 18x13mm
S4610 jet 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4439 GSHA
S-4439 GSHA
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 topaz (203) 18x13mm
S4610 topaz (203) 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4439 CAL
S-4439 CAL
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4439 jet
S-4439 jet
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4439 vitrail light
S-4439 vitrail light
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4139 vitrail light
S-4139 vitrail light
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4139 jet
S-4139 jet
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4139 GSHA
S-4139 GSHA
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4139 C
S-4139 C
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4139 antique pink
S-4139 antique pink
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4139 bermuda blue
S-4139 bermuda blue
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4139 CAL
S-4139 CAL
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S-4439 C
S-4439 C
 ₪17.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 rose (209) 18x13mm
S4610 rose (209) 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 tanzanite (539) 18x13mm
S4610 tanzanite (539) 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 CAB 18x13mm
S4610 CAB 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4610 light colorado topaz (246) 18x13mm
S4610 light colorado topaz (246) 18x13mm
 ₪16.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4227 crystal 32x17mm
S4227 crystal 32x17mm
 ₪35.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S1201 27MM heliotrope
S1201 27MM heliotrope
 ₪35.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4127 aquamarine (202) 30x22mm
S4127 aquamarine (202) 30x22mm
 ₪41.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 c
S4120 c
 ₪9.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 202
rivoli 202
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 C
5 יחידות S1028 C
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 CAB
5 יחידות S1028 CAB
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4127 black diamond (215) 30x22mm
S4127 black diamond (215) 30x22mm
 ₪41.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S1201 27MM red magma
S1201 27MM red magma
 ₪35.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4227 jet 32x17mm
S4227 jet 32x17mm
 ₪35.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 203
rivoli 203
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 cab
S4120 cab
 ₪9.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 GSHA
S4120 GSHA
 ₪9.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 204
rivoli 204
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4227 CAB 32x17mm
S4227 CAB 32x17mm
 ₪35.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S1201 27MM 202
S1201 27MM 202
 ₪30.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4127 emerald (205) 30x22mm
S4127 emerald (205) 30x22mm
 ₪41.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 DOR
5 יחידות S1028 DOR
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 205
rivoli 205
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S1201 27MM 209
S1201 27MM 209
 ₪30.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4127 light rose (223) 30x22mm
S4127 light rose (223) 30x22mm
 ₪41.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 GSHA
5 יחידות S1028 GSHA
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 l.amethyst 212
S4120 l.amethyst 212
 ₪9.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4227 GSHA 32x17mm
S4227 GSHA 32x17mm
 ₪35.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 202
5 יחידות S1028 202
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 siam 208
S4120 siam 208
 ₪9.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4227 SSHA 32x17mm
S4227 SSHA 32x17mm
 ₪35.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4127 topaz (203) 30x22mm
S4127 topaz (203) 30x22mm
 ₪41.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 206
rivoli 206
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S1201 27MM 214
S1201 27MM 214
 ₪30.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4127 white opal (234) 30x22mm
S4127 white opal (234) 30x22mm
 ₪41.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 203
5 יחידות S1028 203
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 smoky quartz 225
S4120 smoky quartz 225
 ₪9.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 207
rivoli 207
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S1201 27MM 220
S1201 27MM 220
 ₪30.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 14x10mm JET
S4120 14x10mm JET
 ₪9.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 204
5 יחידות S1028 204
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 208
rivoli 208
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S1201 27MM 280
S1201 27MM 280
 ₪30.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4127 GSHA 30x22mm
S4127 GSHA 30x22mm
 ₪43.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

S1201 27MM Crystal
S1201 27MM Crystal
 ₪20.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 205
5 יחידות S1028 205
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 209
rivoli 209
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 14x10mm khaki 550
S4120 14x10mm khaki 550
 ₪9.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4127 red magma 30x22mm
S4127 red magma 30x22mm
 ₪43.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 207
5 יחידות S1028 207
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4127 black patina 30x22mm
S4127 black patina 30x22mm
 ₪43.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 211
rivoli 211
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S1201 27MM Crystal F
S1201 27MM Crystal F
 ₪26.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 14x10mm turquoise 267
S4120 14x10mm turquoise 267
 ₪9.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 212
rivoli 212
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm amethyst 204
S4120 18x13mm amethyst 204
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 208
5 יחידות S1028 208
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm aquamarine 202
S4120 18x13mm aquamarine 202
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 209
5 יחידות S1028 209
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 214
rivoli 214
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 215
rivoli 215
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 212
5 יחידות S1028 212
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm black diamond 215
S4120 18x13mm black diamond 215
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 220
rivoli 220
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm burgundy 515
S4120 18x13mm burgundy 515
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 213
5 יחידות S1028 213
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 223
rivoli 223
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm emerald 205
S4120 18x13mm emerald 205
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 214
5 יחידות S1028 214
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 215
5 יחידות S1028 215
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm light azore 361
S4120 18x13mm light azore 361
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 227
rivoli 227
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 228
rivoli 228
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm light peach 362
S4120 18x13mm light peach 362
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 217
5 יחידות S1028 217
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm light topaz 226
S4120 18x13mm light topaz 226
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 238
rivoli 238
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 220
5 יחידות S1028 220
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 223
5 יחידות S1028 223
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm purple velvet 277
S4120 18x13mm purple velvet 277
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 246
rivoli 246
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm rose 209
S4120 18x13mm rose 209
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 225
5 יחידות S1028 225
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 262
rivoli 262
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 226
5 יחידות S1028 226
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm SSHA
S4120 18x13mm SSHA
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 263
rivoli 263
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm tanzanite 539
S4120 18x13mm tanzanite 539
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 227
5 יחידות S1028 227
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 362
rivoli 362
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 371
rivoli 371
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

S4120 18x13mm violet 371
S4120 18x13mm violet 371
 ₪19.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 228
5 יחידות S1028 228
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 502
rivoli 502
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 229
5 יחידות S1028 229
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 539
rivoli 539
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 234
5 יחידות S1028 234
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 542
rivoli 542
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 236
5 יחידות S1028 236
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli C
rivoli C
 ₪2.80 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 243
5 יחידות S1028 243
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli jet
rivoli jet
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 246
5 יחידות S1028 246
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli CAB
rivoli CAB
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 267
5 יחידות S1028 267
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 283
5 יחידות S1028 283
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli GSHA
rivoli GSHA
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli vitrail medium
rivoli vitrail medium
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 291
5 יחידות S1028 291
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli vitrail light
rivoli vitrail light
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 360
5 יחידות S1028 360
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli SSHA
rivoli SSHA
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 362
5 יחידות S1028 362
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli luminous green
rivoli luminous green
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 371
5 יחידות S1028 371
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 379
5 יחידות S1028 379
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli red magma
rivoli red magma
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli jet hem
rivoli jet hem
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 390
5 יחידות S1028 390
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli copper
rivoli copper
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 394
5 יחידות S1028 394
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 395
5 יחידות S1028 395
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli bermuda blue
rivoli bermuda blue
 ₪9.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli blue shade
rivoli blue shade
 ₪3.20 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 501
5 יחידות S1028 501
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 202AB 18mm
rivoli 202AB 18mm
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 502
5 יחידות S1028 502
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

rivoli 209AB 18mm
rivoli 209AB 18mm
 ₪12.50 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 515
5 יחידות S1028 515
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 539
5 יחידות S1028 539
 ₪5.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

5 יחידות S1028 Jet
5 יחידות S1028 Jet
 ₪5.00 

spacer


 

 

   
סברובסקי / Swarovski
צכי - Czech
יפני / Japanese
פנינים
עוד חרוזים...
אבנים טבעיות וצדפים
גולדפילד וכסף
מוצרים נלווים
סוגרים ומתכות
כלי עבודה
כלי תפירה
ערכה להכנת תכשיט
תכשיטים מוכנים
  

חדשות האתר

ברוכים הבאים
לאתר החדש.

צור קשר

spacer
דף הבית   |  החנות   |   אודות   |  מבצעים   |   הדרכות וחוגים   |  חלומות   |   מועדון לקוחות   |  צור קשר

^ חזרה למעלה


מסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz