סברובסקי / Swarovski >>> חרוזי סברובסקי

כאשר עושים הזמנה, יש להכנס לכל מוצר ולבחור את הגודל הרצוי 5000 סברובסקי
 5040 סברובסקי
 5041 סברובסקי
 5328 סברובסקי
 5150 סברובסקי
 5181 סברובסקי
 5500 סברובסקי
 5601 סברובסקי
 5621 סברובסקי
 5714 סברובסקי
 5727 סברובסקי
 5742 סברובסקי
 5744 סברובסקי
 5754 סברובסקי
   spacer
spacerspacer

 36 יחידות S5328 C
36 יחידות S5328 C
 ₪20.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 36 יחידות S5328 CAB
36 יחידות S5328 CAB
 ₪23.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 36 יחידות S5328 CABX2
36 יחידות S5328 CABX2
 ₪19.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 GSHA
72 יחידות S5328 GSHA
 ₪23.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 amethyst-204
72 יחידות S5328 amethyst-204
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 aquamarine-202
72 יחידות S5328 aquamarine-202
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 black diamond- 215
72 יחידות S5328 black diamond- 215
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 blue zircon- 229
72 יחידות S5328 blue zircon- 229
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 capri blue-243
72 יחידות S5328 capri blue-243
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 caribbean blue opal-394
72 יחידות S5328 caribbean blue opal-394
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 chrysolite-238
72 יחידות S5328 chrysolite-238
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 emerald-205
72 יחידות S5328 emerald-205
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 erinite-360
72 יחידות S5328 erinite-360
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 fireopal-237
72 יחידות S5328 fireopal-237
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 fuchsia-502
72 יחידות S5328 fuchsia-502
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 garnet-241
72 יחידות S5328 garnet-241
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 hyacinth-236
72 יחידות S5328 hyacinth-236
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 indian sapphire-217
72 יחידות S5328 indian sapphire-217
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 JET-280
72 יחידות S5328 JET-280
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 jonquil-213
72 יחידות S5328 jonquil-213
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 light amethyst-212
72 יחידות S5328 light amethyst-212
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 light azore-361
72 יחידות S5328 light azore-361
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 light colorado topaz-246
72 יחידות S5328 light colorado topaz-246
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 light rose-223
72 יחידות S5328 light rose-223
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 light sapphire-211
72 יחידות S5328 light sapphire-211
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 light siam-227
72 יחידות S5328 light siam-227
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 light smoke topaz-221
72 יחידות S5328 light smoke topaz-221
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 light topaz-226
72 יחידות S5328 light topaz-226
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 montana-207
72 יחידות S5328 montana-207
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 olivine-228
72 יחידות S5328 olivine-228
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 pacific opal-390
72 יחידות S5328 pacific opal-390
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 padparadscha-542
72 יחידות S5328 padparadscha-542
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 peridot-214
72 יחידות S5328 peridot-214
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 purple velvet-277
72 יחידות S5328 purple velvet-277
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 rose water opal-395
72 יחידות S5328 rose water opal-395
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 rose-209
72 יחידות S5328 rose-209
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 ruby-501
72 יחידות S5328 ruby-501
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 sapphire-206
72 יחידות S5328 sapphire-206
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 siam-208
72 יחידות S5328 siam-208
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 smoked topaz-220
72 יחידות S5328 smoked topaz-220
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 smoky quartz-225
72 יחידות S5328 smoky quartz-225
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 tanzanite-539
72 יחידות S5328 tanzanite-539
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 topaz-203
72 יחידות S5328 topaz-203
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 turquoise-267
72 יחידות S5328 turquoise-267
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 vintage rose-319
72 יחידות S5328 vintage rose-319
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 violet -371
72 יחידות S5328 violet -371
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 white opal-234
72 יחידות S5328 white opal-234
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 air blue opal- 285
72 יחידות S5328 air blue opal- 285
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 burgundy-515
72 יחידות S5328 burgundy-515
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 chrysolite opal-294
72 יחידות S5328 chrysolite opal-294
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 citrine-249
72 יחידות S5328 citrine-249
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 dark indigo-288
72 יחידות S5328 dark indigo-288
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 cyclamen opal-398
72 יחידות S5328 cyclamen opal-398
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 fern green-291
72 יחידות S5328 fern green-291
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 indian pink-289
72 יחידות S5328 indian pink-289
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 denim blue-266
72 יחידות S5328 denim blue-266
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 indicolite-379
72 יחידות S5328 indicolite-379
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 khaki-550
72 יחידות S5328 khaki-550
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 greige-284
72 יחידות S5328 greige-284
 ₪28.00 

   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 light grey opal-383
72 יחידות S5328 light grey opal-383
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 light peach-362
72 יחידות S5328 light peach-362
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 light turquoise-263
72 יחידות S5328 light turquoise-263
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 mint alabaster-397
72 יחידות S5328 mint alabaster-397
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 mocca-286
72 יחידות S5328 mocca-286
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 palace green opal-393
72 יחידות S5328 palace green opal-393
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 provence lavender-283
72 יחידות S5328 provence lavender-283
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 rosaline-508
72 יחידות S5328 rosaline-508
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 rose peach-262
72 יחידות S5328 rose peach-262
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 sand opal-287 4mm
72 יחידות S5328 sand opal-287 4mm
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 silk-391
72 יחידות S5328 silk-391
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 sun-248
72 יחידות S5328 sun-248
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 sunflower-292
72 יחידות S5328 sunflower-292
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 72 יחידות S5328 white alabaster-281
72 יחידות S5328 white alabaster-281
 ₪28.00 

spacer
   spacer
spacerspacer

 36 יחידות S5328 JABX2
36 יחידות S5328 JABX2
 ₪21.80 

spacer


 

 

   
סברובסקי / Swarovski
צכי - Czech
יפני / Japanese
פנינים
עוד חרוזים...
אבנים טבעיות וצדפים
גולדפילד וכסף
מוצרים נלווים
סוגרים ומתכות
כלי עבודה
כלי תפירה
ערכה להכנת תכשיט
תכשיטים מוכנים
  

חדשות האתר

ברוכים הבאים
לאתר החדש.

צור קשר

spacer
דף הבית   |  החנות   |   אודות   |  מבצעים   |   הדרכות וחוגים   |  חלומות   |   מועדון לקוחות   |  צור קשר

^ חזרה למעלה


מסחר אלקטרוני
חנות וירטואלית | אחסון אתרים
 Web Design by Eyal Eliraz